Pieter Uyttenhove, Stadland België. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stedenbouw

Stadland België verzamelt een reeks van lezingen en artikelen over de geschiedenis van de stedenbouw in Vlaanderen en België, geschreven of gepubliceerd vanaf 1985. Ze schetsen, als geheel, een uniek beeld van de belangrijkste gebeurtenissen en tendensen die de actuele stedenbouw bepalen.

Inhoud

Individu en ruimte. Utopie in het Belgisch reformisme
Een gedecentraliseerde nederzettingsstructuur. Het netwerk van de buurtspoorwegen in de tweede helft van de negentiende eeuw
De ruïne en het feest. De moderniteit van Oud-Antwerpen en Oud-België
Een nieuwe stedenbouw voor een modern België. Internationale relaties tijdens de Eerste Wereldoorlog
Van stadsbouwkunst tot stedenbouwkunde. Een modernistische oefening van Raphaël Verwilghen
Architectuur, stedenbouw en planologie tijdens de Duitse bezetting. De moderne beweging en het Commissariaat-Generaal voor ‘s Lands Wederopbouw (1940-1944)
De paradox van de immobiele toerist. De stedenbouwkundige ontwikkeling van de Belgische kust
De theologie van de stad. De moderne correctie volgens het pilootproject Marol
De verbeelding van de werkelijkheid. Een ontwikkelingsplan voor de Vaartkom in Leuven
Experiment of investering? Het stadsontwerp in Vlaanderen
Skylining Belgium. Voor een anamnese van de Belgische ruimte

Over de auteur

Pieter Uyttenhove is burgerlijk ingenieur-architect. Hij studeerde aan de KU Leuven en aan het Institut d’Urbanisme van de universiteit Paris-XII. Hij behaalde het doctoraat aan de École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris, 1999). Hij is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit Gent, waar hij sinds 2000 theorie en geschiedenis van de stedenbouw doceert.

Boekbesprekingen

http://www.a-plus.be/index_b.php?sect=news&id=1306&type=7&
http://associatie.kuleuven.be/fak/nl/articles/stadland-belgie

Informatie

Paperback, 22x16cm, 350blz, ill zw/w.
ISBN/EAN: 9789076714400
Wettelijk depot: D/2011/8734/1
Nur Code : Bouwkunst, architectuur
Nur Code 2 : Sociaal ruimtelijke wetenschappen
Verkoopprijs: 32 euro
Bestel boek